برچسب: با مهربانی ها طولانی ترین شب سال به یلدای مهربانی تبدیل می شود.