علاقه مندی bookmark_border
remove_red_eye 785
favorite_border 0
share

مرکز بهداشتی درمانی میثم

آدرس : تهران,منطقه 17,محله باغ خزانه,خیابان قزوین,دوراهی قپان,خیابان عبیدزاکانی,جنب کانون میثم
تلفن :55732820 -021  /  55707333-021
کد پستی :1359674153


مرکز بهداشتی درمانی میثم خدمات اساسي بهداشت که مبتني است بر مراقبت هاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظرعملي و علمي معتبر و ازنظر اجتماعي پذيرفتني و قابل دسترس براي همه ی افراد جامعه مي باشد و در بر گيرنده :
آموزش عمومي جامعه
اصلاح و بهبود تغذيه
تامين آب آشاميدني و غذاي سالم و بهسازي محيط و کار
مراقبت مادر و كودك و تنظيم خانواده
خدمات بهداشت روان
پيشگيري و درمان بيماري های بومي و محلي
درمان مناسب بيماری ها و پيشگيري از حوادث و سوانح
خدمات بهداشت دهان و دندان
تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبت هاي بهداشتي و درماني سرپايی
ايمن سازي در برابر بيماري های عفوني هدف
خدمات بهداشتی – درمانی مربوط به بیماری های واگیر و غیر واگیر
و …

 

سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني شامل :
سطح اول خدمات:
خدماتی که توسط پزشک خانواده وهمکاران وی در جایی نزدیک به محل زندگی مردم ( خانه های بهداشت ، پایگاه های بهداشتی و مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی ) ارائه می گردد که شامل خدماتی ازقبیل: ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری و درمان های اولیه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پی گیری بیمار، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیکی و …. می باشد.
سطح دوم خدمات:
خدمات درمان سرپایی و بستری که در درمانگاه های تخصصی یا بیمارستان های دولتی دراختیار ارجاع شدگان از سطح اول قرار می گیرد . متخصصین پس از درمان بیمار ، نتیجه خدمات انجام شده را به صورت بازخورد جهت استفاده پزشک خانواده در دفترچه بیمار ثبت می نمایند.
سطح سوم خدمات:
خدمات درمانی سرپایی و بستری می باشد که توسط مراکز فوق تخصصی در اختیار ارجاع شدگان از سطوح اول و دوم قرار می گیرد.
تهیه و گرد آوری توسط رسانه “همراه 17
نظر خود را با ما در میان بگذارید.

امکانات

برچسب ها