علاقه مندی bookmark_border
remove_red_eye 351
favorite_border 1
share

سرای محله یافت اباد

سرای محله یافت اباد

سرای محله یافت اباد

میدان بهاران خیابان سجاد جنوبی جنب بوستان صبا

شرح وظایف مدیر محله

اداره واحدهای مربوط به سلامت ، امور ورزشی ، تفریحی آموزشی، فرهنگی ، مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله

مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله

شناسایی و کمک به گروههای آسیب پذیر محله

مشارکت در حفظ و ارتقای زیبا سازی محله

مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازماندهی و مشارکت شهروندان دراین زمینه

مشارکت در حفظ و بهره برداری آثار قدیمی محله

نظارت بر اجرای سند توسعه ای محله ای و نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای فعالیت های مختلف شهرداری در مقیاس محله

مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان

مهمترین اقدامات انجام گرفته در قالب طرح مدیریت محله تا کنون

تدوین ضوابط ، اسناد و آئین نامه های مربوط به مدیریت محله

سـاختار ســازی در سطح غالب محـلات و مناطق 22 گانه در قالب شکل گیری هیئت امناء ، انتخاب مدیران محلات ، تشکیل کارگروهها ، انتخاب بازرسین

تدوین دفترچه بودجه های محله ای متعلق به حوزه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای اولین بار

انجام یکسری عملیات اداری و مالی لازم برای تسریع در شکل گیری مدیریت محله مانند افتتاح حساب مشترک بنام مدیریت محله ، تنظیم قراردادهای واگذاری فضاها و همچنین واگذاری فعالیتها

واریز بخشی از اعتبارات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به حساب مشترک مدیریت محله

واگذاری سراهای محلات موجود به مدیریت محله بر اساس قرارداد

واگذاری اماکن فرهنگی ، ورزشی در مقیاس محله ای (نظیر زمینهای چمن مصنوعی و … )

واگذاری بخشی از فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی در سطح محلات مانند برگزاری سامانه های نشاط به مدیریت محله بر اساس قرارداد

تسریع در عملیات ساخت ، توسعه و تجهیز سراهای محلات بعنوان یکی از پیش نیازهای اصلی موفقیت مدیریت محله

برگزاری جلسات و هم اندیشی های مختلف و مشترک مدیریت محلات با حوزه های ورزش ، IT ، سلامت ، پژوهش و سایر موضوعات فرهنگی و اجتماعی

امکانات

برچسب ها