علاقه مندی bookmark_border
remove_red_eye 364
favorite_border 2
share

سرای محله سجاد

سرای محله سجاد

سرای محله سجاد

محله فلاح خیابان ابوذر خیابان یهیودی جنوبی نبش کوچه قشلاقی پلاک 68

شرح وظایف مدیر محله

اداره واحدهای مربوط به سلامت ، امور ورزشی ، تفریحی آموزشی، فرهنگی ، مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله

مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله

شناسایی و کمک به گروههای آسیب پذیر محله

مشارکت در حفظ و ارتقای زیبا سازی محله

مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازماندهی و مشارکت شهروندان دراین زمینه

مشارکت در حفظ و بهره برداری آثار قدیمی محله

نظارت بر اجرای سند توسعه ای محله ای و نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای فعالیت های مختلف شهرداری در مقیاس محله

مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان

مهمترین اقدامات انجام گرفته در قالب طرح مدیریت محله تا کنون

تدوین ضوابط ، اسناد و آئین نامه های مربوط به مدیریت محله

سـاختار ســازی در سطح غالب محـلات و مناطق 22 گانه در قالب شکل گیری هیئت امناء ، انتخاب مدیران محلات ، تشکیل کارگروهها ، انتخاب بازرسین

تدوین دفترچه بودجه های محله ای متعلق به حوزه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای اولین بار

انجام یکسری عملیات اداری و مالی لازم برای تسریع در شکل گیری مدیریت محله مانند افتتاح حساب مشترک بنام مدیریت محله ، تنظیم قراردادهای واگذاری فضاها و همچنین واگذاری فعالیتها

واریز بخشی از اعتبارات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به حساب مشترک مدیریت محله

واگذاری سراهای محلات موجود به مدیریت محله بر اساس قرارداد

واگذاری اماکن فرهنگی ، ورزشی در مقیاس محله ای (نظیر زمینهای چمن مصنوعی و … )

واگذاری بخشی از فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی در سطح محلات مانند برگزاری سامانه های نشاط به مدیریت محله بر اساس قرارداد

تسریع در عملیات ساخت ، توسعه و تجهیز سراهای محلات بعنوان یکی از پیش نیازهای اصلی موفقیت مدیریت محله

برگزاری جلسات و هم اندیشی های مختلف و مشترک مدیریت محلات با حوزه های ورزش ، IT ، سلامت ، پژوهش و سایر موضوعات فرهنگی و اجتماعی

امکانات

برچسب ها