علاقه مندی bookmark_border
remove_red_eye 338
favorite_border 2
share

خیریه آبشار عاطفه ها امام حسن مجتبی(ع)

خیریه آبشار عاطفه ها امام حسن مجتبی(ع)

خیریه آبشار عاطفه ها امام حسن مجتبی(ع)

تلفن: 02155795708-02155133381 02155795695

شماره کارت:6037991899709285   شماره حساب:0221344963007

آدرس:میدان ابوذر 20 متری ابوذر خیابان بدخشان کمالی پلاک29

این سازمان در راستای اعـتلای سیره عملی حضرت امیر المومنین علی علیه السلام وبا عنایت حق تـعالی و پشتوانه حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی (ع) و با عـنایات حضرت حجت حق سعی بر رفـع و گره گشایی مـشکلات قـشر آسیب پذیرجامعه دارد تا ان شاءا…بتواندخشنود ی حق تعالی را کـسب کرده باشد که این امـربستگی به اجـرای فرامین بـنیانگذار جـمهوری اسـلامی ایـران و رهـبر فـرزانه انقلاب حـضرت آیـت الله الـعظمی امـام خامنه ای دام ظله العالی دارد تا آنچه را در موردخدمت به مـستضعفان فرمودند در دستورکار و عمل به آن قرارگیرد، ایـن سـازمان با اهد افی بلند مدت و براساس قوانین تـرسیم شده به پیش می رود کـلیه روش های اجـرایی نـوین بوده که با هـمت تـلاش گران در سدد گسترش شعب درکـلیه نـقاط مـورد نـیازمیهن اسـلامی درحـال ایـجاداست، باتوجه به اینکه کلیه امـور مردمی بوده با اعتماد نیکوکارن عزیز تاکنون توانسته | ۱۰۰ | شعبه تاسیس وجمعیتی بالغ بر| ۲۰۰۰۰۰| نفر(دویست هزارنفر)تحت حمایت خودقراردهد،کادراداری آن کـه اکثریت ازجمعیت تحت حمایت است بیش از یک هزار نفررا به اشتغال وا داشته است ، کلیه وظایف وچـارت تـشکیلاتی مدون و براساس اهد اف اساسنامه تدوین گردیده، شایان ذکراست که توانمندی این سازمانباعنایت حق تعالی بسیار بالاست که می تواند دوشادوش نـهاد های خدمتگزار دولتی به امورخیرخواهانه مردم مستضعف رسید گی نماید .

اهداف

الف :کلیات (کمک به رفع محرومیت درسطح کشور، محرومیت زدایی از افراد نیازمند)

۱) شـناسائی نوع نیازمندیها و محرومیت های موجود درمناطق گوناگون کشورباهدف ارائه خدمات بهینه

۲) کمک به ایجاد احداث وتجهیزفضاهای آموزشی،پژوهشی، فرهنگی ودرمانی درمناطق محروم

۳) کمک به ایجاداشتتغال درمناطق گوناگون بادرنظرگرفتن استعدادها وپتانسیلهای موجود محلی ومنطقه ای اعم ازامکانات وتسهیلات مادی ومنابع انسانی موجود

۴) کمک به رفع مشکلات معیشتی،درمانی وتحصیلی افرادنیازمند ،اعم ازتهیه و تامین خوراک و پوشاک مسکن پرداخت حق بیمه افراد نیازمند و هزینه های درمانی پرداخت شهریه دانش آموزان،دانشجویان،طلبه های مستعد درمقاطع تحصیلی مختلف

۵) همکاری وهماهنگی با کلیه دستگاه های ذیربط اعم ازتقنینی و اجرایی باهدف تـصویب واجرای قوانینی در حمایت از نیازمندان

۶) تعامل وهمکاری با سایر موسسات دولتی، غیردولتی و فعال در خدمت رسانی به نیازمندان وبهینه کردن ارائه خدمات

۷) جلب مشارکت های مردمی

۸) ایجا دشعب درمراکز استانها وشهرستانهای کشور

۹) ایجادتسهیلات درامر ازدواج جوانان

۱۰) ایجادمراکزخودکفائی به منظور تامین منابع مالی درراستای اهداف

۱۱) برگزاری تورهای زیارتی سیاحتی درقالب خانوا ده های نیازمندبا کسب مجوز ازدستگاه های ذیربط

امکانات

برچسب ها