همدلی به عشق علی

مسابقه خطبه غدیر

زمان برگزاری مسابقه خطبه غدیر از ۱۶ مرداد ماه تا ۲۴ مرداد ماه میباشد و به نفرات برتر جوایز نفیس اهدای میگردد

مجریان طرح

معاونت فضای مجازی و فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر

طراحی و توسعه توسط فناوری اطلاعت زیفا

پایگاه انصار الحسین حوزه ۲۴۷ محمد مصطفی (ص)

با همکاری و پشتیبانی شرکت فناوری اطلاعات زیفا

طراحی و توسعه توسط فناوری اطلاعت زیفا