دسته: محلات

توزیع ماسک رایگان

توزیع ماسک رایگان

عصر دیروز در خیابان‌های منطقه ۱۷ بسیجیان مجموعه ۲۴۹ المهدی (عج) در یک اقدام فرهنگی ماسک رایگان توزیع