کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی
remove_red_eye 31
favorite_border 0
share

کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی

کسب برترین حوزه وپایگاه برتر سپاه محمد رسول الله ص  در عرصه فضای مجازی

حوزه مقاومت بسیج ۲۴۷ محمذ مصطفی ص و پایگاه انصار الحسین ۲۴۷  و ذریافت تجهیزات سایبری  لب تاپ گوشی هوشمند  و تبلت در سالن رشادی فاطمه الزهرا س داده شد.

کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی
کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی
کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی
کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی
کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی
کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی
کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی
کسب برترین حوزه و پایگاه در عرصه فضای مجازی