وبینار در بستر شبکه شاد بر گزار شد
remove_red_eye 121
favorite_border 0
share

وبینار در بستر شبکه شاد بر گزار شد

وبینار تخصصی مدیران هر سه دوره تحصیلی منطقه ۱۷ با حضور مهندس بختیاری مدیر اداره آب منطقه ۱۷ ، مهندس جبراییلی مسئول امور مشترکین ، دکتر حبیب زاده مدیر روابط عمومی منطقه ۵ آب شهر تهران و دکتر نیکبخت مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۷ ، خانمحمدی معاون پشتیبانی ، مهندس بنی علی کارشناس روابط عمومی ، دکتر کمالی کارشناس مسئول پشتیبانی ، آقای الهی کارشناس پشتیبانی و مشارکت مدیران مدارس منطقه۱۷
در بستر شبکه شاد

موضوع وبینار :
بررسی مسائل و مشکلات مدیران مدارس در حوزه آب ، استفاده از ابزارهای نوین در مصرف بهینه آب در مدارس ، انشعاب آب ، خرابی و تعویض کنتور های آب ، فرهنگ سازی در جهت کاهش مصرف آب و برگزاری مسابقات بین دانش آموزان

در این وبینار آقایان قاسمی مدیر دبیرستان پسرانه شاهد شهید محسنی و آقای شیر علی مدیر دبستان نونهالان اسلام نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند

وبینار در بستر شبکه شاد بر گزار شد

وبینار در بستر شبکه شاد بر گزار شد

منطقه۱۷
منطقه دارالشهدا
منطقه دارالشهدای تهران
منطقه دارالشهدای تهران بزرگ
منطقه دارالشهدا ۱۷
دارالشهدای منطقه۱۷
وبینار تخصصی مدیران هر سه دوره تحصیلی منطقه ۱۷ با حضور مهندس بختیاری مدیر اداره آب منطقه ۱۷ ، مهندس جبراییلی مسئول امور مشترکین ، دکتر حبیب زاده مدیر روابط عمومی منطقه ۵ آب شهر تهران و دکتر نیکبخت مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۷ ، خانمحمدی معاون پشتیبانی ، مهندس بنی علی کارشناس روابط عمومی ، دکتر کمالی کارشناس مسئول پشتیبانی ، آقای الهی کارشناس پشتیبانی و مشارکت مدیران مدارس منطقه۱۷
در بستر شبکه شاد