هوشمند سازی چاه آب خام بوستان ابوذر
remove_red_eye 137
favorite_border 0
share

هوشمند سازی چاه آب خام بوستان ابوذر

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران همراه۱۷

اداره فضای سبز اقدام به نصب یک دستگاه کنتور هوشمند الکترو مغناطیسی با قطر خروجی چهار اینچ بر روی علمک آبگیری خیابان علمی نمود.

اصغر صالح رئیس اداره فضای سبز گفت:با اجرای این طرح، اندازه گیری و میزان برداشت آب تعیین گردیده و در نتیجه از هدر رفت آب به میزان چشم گیری جلوگیری می شود. وی با تاکید بر اینکه طرح هوشمند سازی چاه های آب برای حفاظت از سفره های زیر زمینی اجرا می شود، یاد آور شد: این طرح در قالب حفظ تعادل در فرآیند مصرف آب چاه های فضای سبز و صیانت از منابع آب های زیر زمینی در منطقه ۱۷ اجرا می شود.
صالح افزود:با توجه به بحران کم آبی موجود یکی از اصلی ترین وظایف ما نگهداری منابع و حفظ ذخایر آبی برای آیندگان است.

هوشمند سازی چاه آب خام بوستان ابوذر
هوشمند سازی چاه آب خام بوستان ابوذر
هوشمند سازی چاه آب خام بوستان ابوذر
هوشمند سازی چاه آب خام بوستان ابوذر

منطقه۱۷

منطقه دارالشهدای تهران

منطقه دارالشهدا

به گزارش باشگاه خبرنگاران همراه ۱۷ اداره فضای سبز اقدام به نصب یک دستگاه کنتور هوشمند الکترو مغناطیسی با قطر خروجی چهار اینچ بر روی علمک آبگیری خیابان علمی نمود.

همراه۱۷

هوشمند سازی چاه آب خام بوستان ابوذر

هوشمند سازی چاه آب خام بوستان ابوذر