هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی میداریم
remove_red_eye 113
favorite_border 0
share

هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی میداریم

انجمن کتاب و کتابخوانی

هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی میداریم

سنگ ، ثروت و امید
” داستان کوتاه ”
در زمانهای گذشته پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد وبرای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد
بعضی از بازرگانان وندیمان ثرتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند بسیاری هم غرولند می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و…………
نزدیک غروب یک روستایی که پشتش بار میوه بود نزدیک سنگ شد وبا هر زحمتی که بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت وان را کناری قرار داد ناگهان کیسه ای دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود کیسه را باز کرد داخل ان سکه های طلا ویک یاداشت پیدا کرد
پادشاه نوشته بود:هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد به شرط امید
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
کانون فرهنگی تربیتی میثم
منطقه ۱۷ تهران

منطقه۱۷

منطقه دارالشهدا

دارالشهدای تهران

منطقه دارالشهدای تهران

منطقه دارالشهدای تهران بزرگ

هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی میداریم

هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی میداریم

در زمانهای گذشته پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد وبرای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد