نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر
remove_red_eye 128
favorite_border 0
share

نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۷، نشست اصغر صالح شهردار ناحیه۲ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر در راستای هم افزایی بیشتر برای خدمت رسانی به شهروندان برگزار شد.

در این نشست اصغر صالح گفت: نیاز است درخصوص فعالیت های مشترک تبادل نظر کنیم تا با بررسی نیازها، خدمات ارائه شده در راستای کمک‌رسانی به شهروندان باشد.

رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر نیز بیان داشت: ما امکانات و ظرفیت های زیادی در منطقه داریم باید با هدف و برنامه ریزی مشترک و واحد از هدررفت پتانسیل ها جلوگیری نماییم.

این نشست با حضور شهردار ناحیه۲ ، رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر ، معاون اجتماعی کلانتری ۱۶۱ و معاون شهردار ناحیه۲ برگزار شد.

نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر
نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر
نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر
نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر
نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر
نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر
نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر

نشست شهردار ناحیه۲ منطقه۱۷ با رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر

منطقه۱۷

همراه۱۷

منطقه دارالشهدای تهران

منطقه دارالشهدا

دارالشهدا

دارالشهدای منطقه۱۷

سایت همراه۱۷