طلایی ترین و کلیدی ترین نقش را در سلامت جامعه دارد
remove_red_eye 116
favorite_border 0
share

طلایی ترین و کلیدی ترین نقش را در سلامت جامعه دارد

آموزش و پرورش ، طلایی ترین و کلیدی ترین نقش را در سلامت جامعه دارد

دکتر نمکی که مهمان وزیر و روسای آموزش و پرورش کل کشور در بستر شاد بود گفت :
آموزش و پرورش طلایی ترین و کلیدی ترین نقش را در حوزه بهداشت و سلامت دارد .
ایشان گفتند : پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بیماری های واگیر و غیرواگیر را باید از آموزش و پرورش آغاز کرد .
دکتر نمکی از معلمین خواست در بستر شاد به آموزش مسایل بهداشتی به دانش آموزان و خانواده ها بپردارند .

آموزش و پرورش منطقه ۱۷ تهران

طلایی ترین و کلیدی ترین نقش را در سلامت جامعه دارد

طلایی ترین و کلیدی ترین نقش را در سلامت جامعه دارد

آموزش و پرورش ، طلایی ترین و کلیدی ترین نقش را در سلامت جامعه دارد
دکتر نمکی که مهمان وزیر و روسای آموزش و پرورش کل کشور در بستر شاد بود گفت :
آموزش و پرورش طلایی ترین و کلیدی ترین نقش را در حوزه بهداشت و سلامت دارد .
ایشان گفتند : پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بیماری های واگیر و غیرواگیر را باید از آموزش و پرورش آغاز کرد .
دکتر نمکی از معلمین خواست در بستر شاد به آموزش مسایل بهداشتی به دانش آموزان و خانواده ها بپردارند .
آموزش و پرورش منطقه ۱۷ تهران