رونمایی از کانال رسمی کنگره ۴۰۰۰شهید سرافراز منطقه 17
remove_red_eye 125
favorite_border 0
share

رونمایی از کانال رسمی کنگره ۴۰۰۰شهید سرافراز منطقه ۱۷

همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین کانال رسمی کنگره ۴۰۰۰شهید سرافراز منطقه ۱۷در تمامی پیام‌رسان های داخلی رو نمایی خواهد شد .
سرهنگ دوم پاسدار حسین کریمی دبیر کنگره ۴۰۰۰ شهید سرافراز منطقه ۱۷ در حاشیه بازدید از مزار شهدای گمنام منطقه گفت :
به منظور آشنایی جوانان و نوجوانان با سیره عملی شهدا ولزوم پرداختن به خاطرات شهدا این کانال افتتاح خواهد شد . لینک کانال های مربوطه پس از سخنرانی رهبر انقلاب در پنجم آذر منتشر خواهد شد .

رونمایی از کانال رسمی کنگره ۴۰۰۰شهید سرافراز منطقه ۱۷

رونمایی از کانال رسمی کنگره ۴۰۰۰شهید سرافراز منطقه ۱۷

همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین کانال رسمی کنگره ۴۰۰۰شهید سرافراز منطقه ۱۷در تمامی پیام‌رسان های داخلی رو نمایی خواهد شد .
سرهنگ دوم پاسدار حسین کریمی دبیر کنگره ۴۰۰۰ شهید سرافراز منطقه ۱۷ در حاشیه بازدید از مزار شهدای گمنام منطقه گفت :
به منظور آشنایی جوانان و نوجوانان با سیره عملی شهدا ولزوم پرداختن به خاطرات شهدا این کانال افتتاح خواهد شد . لینک کانال های مربوطه پس از سخنرانی رهبر انقلاب در پنجم آذر منتشر خواهد شد .
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین کانال رسمی کنگره ۴۰۰۰شهید سرافراز منطقه ۱۷در تمامی پیام‌رسان های داخلی رو نمایی خواهد شد .
سرهنگ دوم پاسدار حسین کریمی دبیر کنگره ۴۰۰۰ شهید سرافراز منطقه ۱۷ در حاشیه بازدید از مزار شهدای گمنام منطقه گفت :
به منظور آشنایی جوانان و نوجوانان با سیره عملی شهدا ولزوم پرداختن به خاطرات شهدا این کانال افتتاح خواهد شد . لینک کانال های مربوطه پس از سخنرانی رهبر انقلاب در پنجم آذر منتشر خواهد شد .