دیدار فرمانده سپاه ناحیه حبیب بن مظاهر با پدر شهیدان باقری
remove_red_eye 139
favorite_border 0
share

دیدار فرمانده سپاه ناحیه حبیب بن مظاهر با پدر شهیدان باقری

دیدار سرهنگ دوم پاسدار حسین کریمی دبیر کنگره ۴۰۰۰شهید منطقه ۱۷ با پدر شهیدان باقری
در این دیدار صمیمی که در بیت شریف شهیدان باقری انجام شد حاج آقا باقری از سجایای اخلاقی شهیدان پناهی و باقری مطالب ارزشمندی را بیان نمود . شایان ذکر است که رهبر انقلاب در اواخر سال ۹۷ در بیت شهیدان باقری حضور یافتند . در پایان لوح تقدیر ستاد کنگره به رسم یادبود تقدیم خانواده این شهیدان سرافراز گردید

دیدار فرمانده سپاه ناحیه حبیب بن مظاهر با پدر شهیدان باقری
دیدار فرمانده سپاه ناحیه حبیب بن مظاهر با پدر شهیدان باقری

دیدار فرمانده سپاه ناحیه حبیب بن مظاهر با پدر شهیدان باقری

دیدار فرمانده سپاه ناحیه حبیب بن مظاهر با پدر شهیدان باقری

دیدار سرهنگ دوم پاسدار حسین کریمی دبیر کنگره ۴۰۰۰شهید منطقه ۱۷ با پدر شهیدان باقری
در این دیدار صمیمی که در بیت شریف شهیدان باقری انجام شد حاج آقا باقری از سجایای اخلاقی شهیدان پناهی و باقری مطالب ارزشمندی را بیان نمود . شایان ذکر است که رهبر انقلاب در اواخر سال ۹۷ در بیت شهیدان باقری حضور یافتند . در پایان لوح تقدیر ستاد کنگره به رسم یادبود تقدیم خانواده این شهیدان سرافراز گردید
دیدار سرهنگ دوم پاسدار حسین کریمی دبیر کنگره ۴۰۰۰شهید منطقه ۱۷ با پدر شهیدان باقری
در این دیدار صمیمی که در بیت شریف شهیدان باقری انجام شد حاج آقا باقری از سجایای اخلاقی شهیدان پناهی و باقری مطالب ارزشمندی را بیان نمود . شایان ذکر است که رهبر انقلاب در اواخر سال ۹۷ در بیت شهیدان باقری حضور یافتند . در پایان لوح تقدیر ستاد کنگره به رسم یادبود تقدیم خانواده این شهیدان سرافراز گردید