جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
remove_red_eye 123
favorite_border 0
share

جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷

شهردار منطقه ۱۷ مهندس داود لطفی در جلسه ای با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷ سرهنگ پاسدار حسین کریمی ، از فرمانده‌هان حوزه های مقاومت بسیج ، ناحیه حبیب بن مظاهر تقدیر و تشکر کردند.

بخشی از مطالب مطرح شده در خصوص مشارکت های اجتماعی و طرح محرومیت زدایی در منطقه ۱۷ و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود شهرداری در جهت بروز خلاقیت های جوانان توسط سپاه حبیب بن مظاهر و شهرداری منطقه ۱۷ با سرعت بیشتری انجام شود.

جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷
جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷

جلسه شهردار با حضور فرمانده سپاه منطقه ۱۷

منطقه۱۷

منطقه دارالشهدا

منطقه دارالشهدای تهران

همراه۱۷