جا ماندگان کوی عشق
remove_red_eye 281
favorite_border 0
share

جا مانده گان کوی عشق

جا مانده گان کوی عشق

جا مانده گان کوی عشق

گزارش تصویری

پیاده روی اربعین از امام زاده حسن علیه السلام ساعت ۷:۰۰ صبح از حرم به سمت حرم عبدالعظیم حسنی حرکت کردن

جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق
جا ماندگان کوی عشق

ارسال دیدگاه

message
email
person