تفاهم نامه همکاری فرهنگی آموزش و پرورش ، با فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی
remove_red_eye 142
favorite_border 0
share

تفاهم نامه همکاری فرهنگی آموزش و پرورش ، با فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی

محمد سعادت، مدیر فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی، ضمن قدردانی از فعالیتهای انجام شده معلمان و فرهنگیان در این ایام گفت: با توجه به تغییر نام این فرهنگسرابه نام مقدس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وظایف مهمی دارد که احیای نام شهدا و ترویج فرهنگ و شهادت از جمله آنهاست. احیای فرهنگ ساده‌زیستی، فرهنگ محبت، جهاد، همدلی و وحدت از وظایف مهم این فرهنگسراست.
سعادت از فعالیتهای انجام گرفته همچون تشکیل دبیرخانه ایثار و مقاومت در شهر تهران، برگزاری چهارپایه خوانی در ۱۱۰۰۰کوچه تهران و …. نام برد.وی در این نشست از تشکیل شورای فضای مجازی خبر داد.
در انتها تفاهم نامه همکاری فرهنگی آموزش و پرورش منطقه۱۷، با فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی امضا شد.

تفاهم نامه همکاری فرهنگی آموزش و پرورش ، با فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی
تفاهم نامه همکاری فرهنگی آموزش و پرورش ، با فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی
تفاهم نامه همکاری فرهنگی آموزش و پرورش ، با فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی

تفاهم نامه همکاری فرهنگی آموزش و پرورش ، با فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی

محمد سعادت، مدیر فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی، ضمن قدردانی از فعالیتهای انجام شده معلمان و فرهنگیان در این ایام گفت: با توجه به تغییر نام این فرهنگسرابه نام مقدس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وظایف مهمی دارد که احیای نام شهدا و ترویج فرهنگ و شهادت از جمله آنهاست. احیای فرهنگ ساده‌زیستی، فرهنگ محبت، جهاد، همدلی و وحدت از وظایف مهم این فرهنگسراست.
سعادت از فعالیتهای انجام گرفته همچون تشکیل دبیرخانه ایثار و مقاومت در شهر تهران، برگزاری چهارپایه خوانی در ۱۱۰۰۰کوچه تهران و …. نام برد.وی در این نشست از تشکیل شورای فضای مجازی خبر داد.
در انتها تفاهم نامه همکاری فرهنگی آموزش و پرورش منطقه۱۷، با فرهنگسرای سردار شهید سلیمانی امضا شد.