تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷
remove_red_eye 119
favorite_border 0
share

تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷

 

معصومه غلامعلی رئیس اداره ساماندهی صنایع و مشاغل از کلیه اصناف گروه دو، سه و چهار منطقه ۱۷ که بنا به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا باید کسب و کار خود را موقتاً تعطیل می کردند تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۷ غلامعلی در این خصوص گفت: خوشبختانه بازدید خوبی از سطح منطقه۱۷ داشتیم و شاهد مشارکت صددرصدی اصناف مورد نظر به خصوص در بازارهای بزرگ و بین المللی یافت‌آباد بودیم که جا دارد از همه این عزیزان تشکر و قدردانی کنیم که نهایت همکاری را با نیروی انتظامی، اتاق اصناف و وزارت بهداشت و درمان داشتند و در راستای اجرای دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا پیش قدم شدند تا بلکه همه دست به دست هم دهیم و با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در این دو هفته، مقابل رشد و تکثیر ویروس منحوس کرونا بایستیم.

تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷
تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷
تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷
تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷
تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷
تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷
تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷

تشکر رئیس اداره ساماندهی از اصناف و کسبه محترم منطقه۱۷

معصومه غلامعلی رئیس اداره ساماندهی صنایع و مشاغل از کلیه اصناف گروه دو، سه و چهار منطقه ۱۷ که بنا به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا باید کسب و کار خود را موقتاً تعطیل می کردند تشکر و قدردانی کرد.