تجلیل از مدیران برتر ورزش شهرداری تهران
remove_red_eye 163
favorite_border 0
share

تجلیل از مدیران برتر ورزش شهرداری تهران

مدیران منطقه۱۷ در بین پنج مدیر برتر

مدیران برتر ورزش آقایان و بانوان مناطق تهران که در سال ۹۸ در اجرای فعالیت های ورزش همگانی تلاش وافری داشتند، تجلیل شدند.

مدیران ورزش منطقه۱۷ جزو ۵ مدیر برتر مناطق بر اساس ارزیابی فعالیت های منطقه ای بودند که از سوی محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران لوح سپاس دریافت کردند.

 مدیران منطقه۱۷ در بین پنج مدیر برتر
مدیران منطقه۱۷ در بین پنج مدیر برتر
تجلیل از مدیران برتر ورزش شهرداری تهران

تجلیل از مدیران برتر ورزش شهرداری تهران

دارالشهدا

دارالشهدای منطقه۱۷

همراه۱۷

شهرداری

ورزش

مدیران منطقه۱۷ در بین پنج مدیر برتر
مدیران برتر ورزش آقایان و بانوان مناطق تهران که در سال ۹۸ در اجرای فعالیت های ورزش همگانی تلاش وافری داشتند، تجلیل شدند.
مدیران ورزش منطقه۱۷ جزو ۵ مدیر برتر مناطق بر اساس ارزیابی فعالیت های منطقه ای بودند که از سوی محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران لوح سپاس دریافت کردند.
مدیران منطقه۱۷ در بین پنج مدیر برتر
مدیران برتر ورزش آقایان و بانوان مناطق تهران که در سال ۹۸ در اجرای فعالیت های ورزش همگانی تلاش وافری داشتند، تجلیل شدند.
مدیران ورزش منطقه۱۷ جزو ۵ مدیر برتر مناطق بر اساس ارزیابی فعالیت های منطقه ای بودند که از سوی محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران لوح سپاس دریافت کردند.