بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
remove_red_eye 236
favorite_border 0
share

بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر

بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر

بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر

در تاریخ ۷/۸/۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای ابوذر در گلزار شهدای ابوذر برگذار گردید.حضور پور شور مردم و مسئولین منطقه حجت اسلام اقایان مطلبی و مقدم، رئیس و هیات امنای ستاد کنگره،ائمه جماعات محترم و رییس محترم بنیاد شهید،مدیر و معاون اموزش و پرورش منطقه در بزرگداشت چهارمین سالگرد تدوین شهدای گمنام ابوذر خیمگاه شهدا حرم مطهر شهدای ابوذر برگزار گردید.

 

بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر
در تاریخ ۷/۸/۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای ابوذر در گلزار شهدای ابوذر برگذار گردید.حضور پور شور مردم و مسئولین منطقه حجت اسلام اقایان مطلبی و مقدم، رئیس و هیات امنای ستاد کنگره،ائمه جماعات محترم و رییس محترم بنیاد شهید،مدیر و معاون اموزش و پرورش منطقه در بزرگداشت چهارمین سالگرد تدوین شهدای گمنام ابوذر خیمگاه شهدا حرم مطهر شهدای ابوذر برگزار گردید.
بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر

بزرگداشت چهارمین سالگرد شهدای گمنام ابوذر

ارسال دیدگاه

message
email
person