برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرست ناحیه یک با دبیران شورایاری محلات
remove_red_eye 122
favorite_border 0
share

برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرست ناحیه یک با دبیران شورایاری محلات

برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرست ناحیه یک با دبیران شورایاری محلات با محوریت رسیدگی به مشکلات شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷ ، با هدف پیگیری مطالبات شهروندان محترم دارالشهدای تهران، جلسه هم اندیشی در خصوص رسیدگی به مطالبات شهروندان در دفتر شهردار ناحیه برگزار شد.

در این جلسه دبیران شورایاری محلات از اقدامات شهرداری ناحیه یک در خصوص پروژه های نهرسازی که منجر به رضایت شهروندان شده است قدردانی کردند.

برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرست ناحیه یک با دبیران شورایاری محلات

برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرست ناحیه یک با دبیران شورایاری محلات

برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرست ناحیه یک با دبیران شورایاری محلات با محوریت رسیدگی به مشکلات شهروندان
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷ ، با هدف پیگیری مطالبات شهروندان محترم دارالشهدای تهران، جلسه هم اندیشی در خصوص رسیدگی به مطالبات شهروندان در دفتر شهردار ناحیه برگزار شد.
در این جلسه دبیران شورایاری محلات از اقدامات شهرداری ناحیه یک در خصوص پروژه های نهرسازی که منجر به رضایت شهروندان شده است قدردانی کردند.
برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرست ناحیه یک با دبیران شورایاری محلات با محوریت رسیدگی به مشکلات شهروندان
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷ ، با هدف پیگیری مطالبات شهروندان محترم دارالشهدای تهران، جلسه هم اندیشی در خصوص رسیدگی به مطالبات شهروندان در دفتر شهردار ناحیه برگزار شد.
در این جلسه دبیران شورایاری محلات از اقدامات شهرداری ناحیه یک در خصوص پروژه های نهرسازی که منجر به رضایت شهروندان شده است