بازار روز زمین باغ سبزی
remove_red_eye 289
favorite_border 0
share

بازار روز زمین باغ سبزی

 

نمایی از بازار روز زمین باغ سبزی واقع در خیابان وصفنارد جنب ایستگاه بازیافت که شهروندان خوب منطقه با زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به خرید مایحتاج روزمره خود میکنند.

این بازار روز، توسط اداره ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری منطقه ۱۷ نظارت می شود و قیمت اجناس نیز به منظور کمک به معیشت مردم مرتباً مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا شهروندان خوب دارالشهدا مشکلی در این زمینه نداشته باشند.

بازار روز زمین باغ سبزی

بازار روز زمین باغ سبزی

منطقه۱۷

منطقه دارالشهدا

دارالشهدای تهران

همراه۱۷

نمایی از بازار روز زمین باغ سبزی واقع در خیابان وصفنارد جنب ایستگاه بازیافت که شهروندان خوب منطقه با زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به خرید مایحتاج روزمره خود میکنند.
این بازار روز، توسط اداره ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری منطقه ۱۷ نظارت می شود و قیمت اجناس نیز به منظور کمک به معیشت مردم مرتباً مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا شهروندان خوب دارالشهدا مشکلی در این زمینه نداشته باشند.
نمایی از بازار روز زمین باغ سبزی واقع در خیابان وصفنارد جنب ایستگاه بازیافت که شهروندان خوب منطقه با زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به خرید مایحتاج روزمره خود میکنند.
این بازار روز، توسط اداره ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری منطقه ۱۷ نظارت می شود و قیمت اجناس نیز به منظور کمک به معیشت مردم مرتباً مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا شهروندان خوب دارالشهدا مشکلی