اقدام داوطلبانه اهداء کتاب و افتتاح کتابخانه
remove_red_eye 150
favorite_border 0
share

اقدام داوطلبانه اهداء کتاب و افتتاح کتابخانه

اقدام داوطلبانه اهداء کتاب و افتتاح کتابخانه

اقدام داوطلبانه اهداء کتاب و افتتاح کتابخانه

اقدام داوطلبانه اهداء کتاب و افتتاح کتابخانه در مرکز حمایتی، آموزشی کودکان کار منطقه ۱۷

مهربان با اعلام این خبر گفت: یکی از راهکارهای ترغیب کودکان برای همنشینی با کتاب ایجاد علاقه مندی وتشویق آنها برای کتاب خوانی است.

وی در ادامه گفت:مرکز خدمات اجتماعی با همکاری گروه های داوطلب ، خیرین و موسسه نوید مهر کتابخانه ۱۰۰۰ جلدی و تخصصی خود را با نام مرحوم گرامی (خیرو حامی مالی آن) ویژه کودکان کار با حضور شهردار محترم منطقه با هدف ارتقا فرهنگ کتاب خوانی در میان این قشر آسیب دیده افتتاح نمود.

وی در ادامه گفت: این کتابخانه توسط جمعی از داوطلبان متخصص و پیشکسوت کتابدار دانشگاه تهران و باحمایت مالی خانواده گرامی تجهیز و بهره برداری شد.

اقدام داوطلبانه اهداء کتاب و افتتاح کتابخانه
اقدام داوطلبانه اهداء کتاب و افتتاح کتابخانه