از برگزیدگان مسابقه "چلچراغ شقایق ها" تجلیل شد
remove_red_eye 128
favorite_border 0
share

از برگزیدگان مسابقه “چلچراغ شقایق ها” تجلیل شد

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران همراه۱۷، همزمان با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس، مسابقه ای تحت عنوان “چلچراغ شقایق ها” توسط اداره امور ایثارگران شهرداری منطقه۱۷ تهران برگزار شد که ۴ تن از پرسنل ایثارگر منطقه۱۷ رتبه های برتر را کسب کردند. به همین بهانه روز گذشته از این نفرات برتر توسط معصومه مهران معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه ۱۷ و سعید مرادی رئیس اداره امور ایثارگران با اهدا جوایزی تجلیل شد.

از برگزیدگان مسابقه “چلچراغ شقایق ها” تجلیل شد

از برگزیدگان مسابقه “چلچراغ شقایق ها” تجلیل شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران همراه۱۷، همزمان با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس، مسابقه ای تحت عنوان “چلچراغ شقایق ها” توسط اداره امور ایثارگران شهرداری منطقه۱۷ تهران برگزار شد که ۴ تن از پرسنل ایثارگر منطقه۱۷ رتبه های برتر را کسب کردند. به همین بهانه روز گذشته از این نفرات برتر توسط معصومه مهران معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه ۱۷ و سعید مرادی رئیس اداره امور ایثارگران با اهدا جوایزی تجلیل شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران همراه۱۷، همزمان با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس، مسابقه ای تحت عنوان “چلچراغ شقایق ها” توسط اداره امور ایثارگران شهرداری منطقه۱۷ تهران برگزار شد که ۴ تن از پرسنل ایثارگر منطقه۱۷ رتبه های برتر را کسب کردند. به همین بهانه روز گذشته از این نفرات برتر توسط معصومه مهران معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه ۱۷ و سعید مرادی رئیس اداره امور ایثارگران با اهدا جوایزی تجلیل شد.